Algemene voorwaarden

Versie 0.1
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 15/08/2020.

Lees hier de algemene verkoopsvoorwaarden van Armand Magic, gevestigd te Dudzeels Opperhof 11, 8380 Dudzele (Brugge), België.

Contactinformatie:
Dudzeels Opperhof 11
8380 Dudzele (Brugge)
Tel. +32 (0) 494 86 09 03
info@armandmagic.be

Disclaimer voor Armand Magic

Armand Magic, gevestigd te Dudzeels Opperhof 11, 8380 Dudzele (Brugge), België, is niet verantwoordelijk voor handelingen gesteld door de gebruiker van deze website op basis van diens informatie, zoals toegelicht in deze Disclaimer.

Alle informatie op deze website – https://www.armandmagic.be/ – is ter goeder trouw gepubliceerd en is uitsluitend bedoeld ter informatie. Armand Magic biedt geen absolute garanties met betrekking tot de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de gegevens vermeld op haar website. Elke actie die u als bezoeker onderneemt op basis van de informatie op deze website wordt beschouwd als een actie op eigen risico. Prijzen en producten op de website van Armand Magic kunnen verschillen van de werkelijkheid. Armand Magic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke verliezen en / of schade in verband met het gebruik van onze website.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de website, informatie, toepassingen van interactieve aard, foto’s, … horen toe aan Armand Magic en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren van een deel of geheel van deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook naar vorm of inhoud zonder uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Armand Magic, zal worden vervolgd burgerlijk en strafrechterlijk.

Links naar externe websites

U kunt via onze website andere websites bezoeken door hyperlinks naar externe websites te volgen. Hoewel Armand Magic ernaar streeft haar website uitsluitend van kwalitatieve links te voorzien, hebben wij geen controle over de (aard van de) inhoud van deze websites. Links naar externe websites kunnen niet worden beschouwd als een aanbeveling voor de inhoud van deze websites. De eigenaar (s) en / of inhoud van deze websites kunnen onaangekondigd veranderen voordat Armand Magic de mogelijkheid heeft om de relevante (slechte) link te verwijderen.
Houd er rekening mee dat zodra u de website van Armand Magic verlaat, andere websites hun eigen privacybeleid en -voorwaarden hebben. Armand Magic heeft hier geen controle over. Het wordt aanbevolen om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van dergelijke sites te bekijken voordat u een overeenkomst sluit of informatie beschikbaar stelt.

Toestemming

Door onze website te gebruiken, geeft u aan deze disclaimer te hebben gelezen en aanvaard.

Sfeerbeeld Armand Magic - Bekende Brugse goochelaar & mentalist

Let’s get in touch

Wij bespreken graag vrijblijvend de mogelijkheden en uw wensen. Samen werken wij aan uw evenement.

Contacteer ons